Et år med 'Enneagrammet' og 'Et kursus i mirakler' (STC 2024)